Featured

Тернопільська ТПП відновила видачу сертифікатів про форс-мажорні обставини

Згідно ч. 2 ст. 14-1 Закону України «Про торгово-промислові палати в Україні» форс-мажорними обставинами (обставинами непереборної сили) є надзвичайні і невідворотні обставини, які роблять об'єктивно неможливим виконання зобов'язань, передбачених умовами договору (контракту, угоди тощо) , зобов'язань, передбачених  відповідно до законодавчих та інших нормативних актів, а саме: загроза війни, збройний конфлікт або серйозну загрозу такого конфлікту, включаючи серед іншого ворожі атаки, військові ембарго, дії іноземного ворога, загальну військову мобілізацію, військові дії, оголошену та неоголошену війну, дії суспільного ворога, обурення, акти тероризму, диверсії, піратство, заворушення, вторгнення, блокаду, революцію, змову, повстання, масові заворушення, введення комендантської години, експропріацію, примусове вилучення, захоплення підприємств, реквізицію, громадську демонстрацію, блокаду, страйк, аварію, протиправні дії третіх осіб, пожежу, вибух, карантин, встановлений Кабінетом Міністрів України, тривалі перерви в роботі транспорту, регламентовані умовами відповідних рішень і актами державних органів влади, закриття морських проток, ембарго, заборона (обмеження) експорту/імпорту тощо, а також викликані надзвичайними погодними умовами і стихійним лихом, а саме: епідемія, сильний шторм, циклон, ураган, торнадо, повінь, нагромадження снігу, ожеледь, град, заморозки, замерзання моря, проток, портів, перевалів, землетрус, блискавка, пожежа, посуха, просідання і зсув ґрунту, інші стихійні лиха тощо.

Featured

MALOW Spolka z o.o. запрошує підприємців Тернопільщини до співпраці

 

До Тернопільської міської ради надійшов лист від польського міста-партнера Сувалки з пропозицією про встановлення ділових зв’язків між суб’єктами господарювання Тернопільської громади та міста Сувалки, зокрема з компанією виробників металевих меблів MALOW Spolka z o.o. З метою залучення інвестицій, створення успішної, конкурентоспроможної Тернопільської громади, запрошуємо членів Тернопільської ТПП відповідного профілю та представників бізнесу Тернопільщини до налагодження співпраці зі згаданою польською компанією.

Featured

Підсумки посівної на Тернопільщині: ФГ "Гадз" і компанія «Агропродсервіс»

Член Тернопільської ТПП фермерське господарство «Гадз», яке має земельний банк 26,5 тис. га  сівозміну не міняють три роки.  Отож, цього року посівні площі в господарстві розподілились таким чином:

Featured

Підсумки посівної на Тернопільщині: фокус на сою і цукрові буряки

Рекордним в плані врожаю для Тернопільської області був 2021 рік, коли вдалося зібрати понад 3 млн т зернових та зернобобових культур. Торік цей показник був на рівні 2,5 млн т зерна. В цьому році, за інформацією департаменту агропромислового розвитку Тернопільської ОВА , якщо буде сприяти погода вдасться зібрати тільки 1 млн т. Причина — зменшення посівних площ на 27 тис. га. Загалом станом на 25 травня посівні площі в області виглядають так:

Featured

ЗТО Тернопільщини за січень-квітень 2023 року

За інформацією Державної служби статистики України зовнішньоторговельний оборот товарами області (далі – ЗТО) за січень-квітень  2023 року склав 476,69 млн дол. США, в т.ч.: експорт товарів – 281,6 млн дол. США, імпорт товарів – 195,1 млн дол. США. Сальдо зовнішньої торгівлі для області позитивне  +86,5 млн дол. США.