Членство в Тернопільській ТПП

Окрім вказаних послуг, Тернопільська ТПП для своїх дійсних членів в рахунок сплачених внесків:

Розміщує інформацію:

 • в інформаційно-пошуковій системі "Виробники товарів та послуг -члени ТПП України", що є базовим Реєстром з відомостями про членів Палати українською, російською та англійською мовами, з метою сприяння членам Палати в просуванні товарів і послуг на внутрішні та зовнішні ринки, налагодження ділових стосунків як в Україні, так і за її межами;
 • на веб-сайті Тернопільської торгово-промислової палати зареєстрованому у мережі Міжнародної торгової палати, членами якої є понад 10 тисяч регіональних торгово-промислових палат;

Надає:

 • документи про підтвердження членства в Тернопільській ТПП і ТПП України для представлення в посольства, представництва, ТПП закордонних країн, діловим партнерам;
 • комерційні, ділові та інвестиційні пропозиції вітчизняних та закордонних фірм, інших організацій;
 • інформацію про бізнес-зустрічі, економічні форуми, ділові поїздки, виставкові заходи, семінари та ін.;

Сприяє:

 • участі членів палати у заходах регіонального, національного і міжнародного рівнів для просування їх бізнесу;
 • участі в обговоренні законопроектів та рішень щодо нормативно-правової бази розвитку підприємництва;

Розповсюджує:

 • серед членів Тернопільської ТПП журнал "Діловий вісник" Торгово-промислової палати України;
 • Всі послуги Тернопільської ТПП своїм членам надаються першочергово.

 

Хто може бути членом палати

Членами Торгово-промислової палати можуть бути юридичні особи, що створені і діють відповідно до законодавства України, громадяни України, зареєстровані як підприємці, і їх об'єднання. Членська база торгово-промислової палати формується за принципом добровільного об'єднання підприємців у Палату.

Як стати членом палати

Для прийому до члени Палати суб'єкт підприємницької діяльності звертається у Тернопільську Торгово-промислову палату, подаючи заяву і копію свідоцтва про державну реєстрацію. Прийом у члени Палати здійснюється Президією Тернопільської ТПП з наступним повідомленням ТПП України. При позитивному рішенні про прийом у члени Палати виникає юридична підстава для сплати вступного і членського внесків. Дата їхньої сплати є юридичною датою прийняття в члени Тернопільської ТПП й одночасно в члени Торгово-промислової палати України.

 

Права й обов'язки членів Торгово-промислової палати

Члени Палати мають право:

 • брати участь з вирішальним голосом в роботі Загальних зборів або обирати в порядку, що встановлюється Президією палати а в порядку, що встановлюється Радою Торгово-промислової палати України, - делегатів на З'їзд ТПП України;
 • обирати і бути обраними до керівних органів Палати, а також ТПП України;
 • виносити на розгляд Загальних зборів, Президії Палати, а також З'їзду, Ради і Президії Торгово-промислової палати України пропозиції з питань, що входять у сферу діяльності відповідної палати і ТПП України;
 • отримувати в Палаті і в ТПП України необхідну допомогу у вирішенні питань, що входять у сферу діяльності Палати;
 • користуватись послугами Палати і ТПП України в першочерговому порядку і на пільгових умовах, які визначаються керівними органами.

Члени Палати зобов'язані:

 • активно сприяти здійсненню завдань і функцій Палати;
 • вносити в Палату вступні і членські внески;
 • здійснювати свою діяльність на принципах поваги до партнера, не допускати несумлінну конкуренцію.

Припинення членства в палаті

Член Палати може припинити своє членство в Тернопільської ТПП, подавши письмову заяву. У цьому випадку припиняється його членство і у Торгово-промисловій палаті України. Член Палати, що не сплатив членські внески протягом року, може бути виключений із членів Тернопільської ТПП і ТПП України.
У випадку невиконання членом Палати обов'язків, що випливають із членства в Палаті, рішення про його виключення може бути прийнято органом, що прийняв його в члени Палати.