Зовнішньоекономічна діяльність Тернопільської області у січні-жовтні 2023 року

Відповідно до аналізу статистичних даних зовнішньоторговельний оборот області за січень-жовтень 2023 року склав 1161,8  млн дол. США, у тому числі: експорт – 592,7 млн дол. США (зменшився на 1,6 % в порівнянні з січнем-жовтнем 2022 року); імпорт – 569,1 млн дол. США (збільшився на 37,8% в порівнянні з січнем-жовтнем 2022 року). Сальдо зовнішньої торгівлі для області позитивне – 23,8 млн дол. США. Упродовж звітного періоду зовнішньоекономічні операції проводилися із партнерами з 97 країн світу. Експортні поставки товарів області здійснювалися до: Польщі (24,2% у загальному експорті товарів області), Китаю (11,4%), Румунії (10,2%), Німеччини (6,5%), Угорщини (5,4%), Нідерландів (4,4%), Бельгії (4,1%), Іспанії (3,7%), Італії (3,6%), Індонезії (2,7%), Австрії (2%), Малайзії (2%), Португалії (1,4%), Ізраїлю   (1,4 ), Туреччини (1,3%). Основу структури експорту склала продукція за такими товарними групами: зернові культури (31,3%); електричні машини і устаткування (13,5%); насіння і плоди олійних рослин (15,2%); меблі (10,6%); м’ясо та харчові  субпродукти (4,5%); жири та олії тваринного або рослинного походження (3,7%); бiлковi речовини (3,6%); полімерні матеріали, пластмаси (2,9%); деревина і вироби з деревини (2,6%); продукти переробки овочів (2,3%); залишки і відходи харчової промисловості (1,9%); котли, машини, апарати і механічні пристрої (1,3%); вироби з чорних металів (1%).

Основними постачальниками імпортної продукції в область були: Польща (19,3% загального імпорту області), Литва (17,1%), Німеччина (11,5%), Китай (6,9%), Італія (6%), Норвегія (3,8%), Туреччина (3,3%), Болгарія (3%), США (3%), Іспанія (2,7%), Чехія (1,9%), Нідерланди (1,9%), Ісландія (1,8%), Угорщина (1,6%), Індія (1,5%), Румунія (1,3%), Франція (1,3%), Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії (1,2%); Єгипет (1,2%), Швейцарія (1%). Структуру імпортних поставок склала продукція за такими товарними групами: енергетичні матеріали, нафта та продукти її перегонки (21,0%); електричні машини і устаткування (14,0%); котли, машини, апарати і механічні пристрої (10,5%); наземні транспортні засоби, крім залізничних (8,5%); риба i ракоподібні (7,7%); полімерні матеріали, пластмаси (7,9%); добрива (7,0%); меблі (2,3%); чорні метали (2,4%).